KRBOVÁ KAMNA OLYMBERYL - HF 332 - Gabriel

 Gabriel jsou sálavá (radia?ní) krbová kamna tradi?ního designu. Kamna jsou vybavena ovladatelným roštem a jsou výrobcem ur?ena pro spalování d?eva i uhlí. Kvalitní litinová krbová kamna mají topeništ? obložené ohnivzdorným materiálem. Jsou vhodná jak na vlastní vytáp?ní do byt?, dom? i chalup. Svými malými rozm?ry, velkými dví?ky a snadným zatáp?ním jsou ideální také na p?itáp?ní a dotvá?ení pohody. Velmi rychle se zah?ejí a sálavé teplo spolu s pohledem na ohe? p?es prosklená dví?ka navozuje p?íjemnný pocit tepla a pohody.  Velká ?ímsa pod popelníkem pomáhá udržet ?istotu kolem kamen.Provedení smalt  je pouze na objednávku s p?irážkou 45% ceny.

Motiv na bo?ní stran? kamen je pouze informativní.

ceny ZDE

                                Krbová kamna OBFN 332 otevr.?elní pohl.

Parametry:

 • Typ:  Gabriel - HF 332 
 • Kamna pro spalování d?eva.  (pro uhlí prozatím chybí certifikace pro ?R) 
 • Sekundární p?ívod vzduchu pro vyšší efektivitu
 • "Airwash" systém pro ?ist?ní skla
 • Horní a zadní komínová zd?? 
 • Max výkon:                                                6 kW  (d?evo)
 • Rozm?ry:                                                   665 x 450 x 385 mm
 • Komínový vývod                                      125 mm vnit?ní pr?m?r
 • Váha                                                           89 kg
 • Max.délka polen                                      25 cm
 • Tah komína                                              10 Pa
 • Výška topeništ?:                                     175 mm
 • Ší?ka topeništ?:                                       225 mm
Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz