Kamna HORSE FLAME s vým?níkem - Litinová kamna HFB - 717 Yarrman

 

Yarrman. Nový vzhled kamen vycházejících s populárních kamen OBFW 443. Provedení smalt (na obrázku) je pouze na objednávku s p?irážkou 25% ceny.

 

Parametry

 • Max. výkon dosažený :    16,2 kW (údaj SZÚ)
 • Jmenovitý výkon :             15,5 kW (údaj SZÚ)
 • Tepelný výkon do vody :   10 kW
 • Rozm?ry:                             860 x 701 x 583 mm
 • Ú?innost:                             60%
 • Komínový vývod:               150 mm (6") vnit?ní pr?m?r, redukce sou?ástí balení (vn?j. pr?m?r 148mm)
                                                horní i zadní
 • Hmotnost:                          208 kg
 • Výška topeništ?:              260 mm
 • Ší?ka topeništ?:                375 mm
 • Spot?eba paliva :              5,2 kg/h (bukové d?evo)
 • Objem vým?níku:             15 l  

 

Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz