KRBOVÁ KAMNA HORSE FLAME - Litinová kamna HF - 777D Morston

Litinová krbová kamna vyššího výkonu. Provedení smalt je pouze na objednávku s p?irážkou 25% ceny.

 

Pozor na rozdíly u vývod? komína:
Horní vývod - požadovaný tah komína 10 Pa
Zadní vývod - požadovaný tah komína 20 Pa

P?i výb?ru zadního vývodu komína dochází k vyšší ú?innosti kamen, spaliny za hrdlem komína dosahují nižších teplot, ale je nutný vyšší tah komína.

Parametry

 • Max. výkon:              26 kW
 • Nominální výkon:    23 kW (údaj SZÚ) 
 • Rozm?ry:                  865 x 828 x 583 mm 
 • Ú?innost:                  75%
 • Komínový vývod:     p?iložená redukce (168 mm vn?jší pr?m?r) 
                                      horní i zadní
 • Hmotnost:                 226 kg
 • Spot?eba paliva:      6,5 kg/hod (bukové d?evo)
 • Výška topeništ?:     340 mm
 • Ší?ka topeništ?:       620 mm

 

Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz