Krbová kamna HORSE FLAME řada 917 - Krbová kamna HF 917B - Ranger

Krbová kamna moderního designu.

Velmi elegantní na pohled, zárove? kvalitní robustní konstrukce. 
Silný ocelový pl᚝, topeništ? obložené šamotem a litinová dví?ka s velkým prosklením. 
Nízká spot?eba paliva zajišt?ná technologií Clean Burn. Do spalovací komory je p?ivád?n sekundární vzduch. V?tšina emitovaných kou?ových plyn? a prachových ?ástic je spálena a tím se zvyšuje ú?innost kamen, dochází k úspo?e paliva, zvyšuje se doba mezi p?ikládáním a zárove? se sníží emise zplodin do ovzduší.
Díky systému Air Wash z?stává sklo ?isté a nabízí se Vám nerušený pohled do plamen?. Vzduch, který je p?ivád?n z horní ?ásti dví?ek, zabra?uje usazování z?ernalých ?ástic na skle.  

Parametry

Max. výkon:             11 kW
Rozm?ry:                1092 x 570 x 507 mm
Ú?innost:                70%
Komínový vývod:    150 mm (6") 
                                  horní i zadní
Hmotnost:               186 kg 
Spot?eba paliva:     3 kg

Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz