Kamna HORSE FLAME s vým?níkem - Litinová kamna HFB - 317 Windson

Varianta nejmenších kamen s vým?níkem. Provedení smalt (na obrázku) je pouze na objednávku s p?irážkou 35% ceny.

 

 

 

 

 

Parametry

 • Max. výkon:               6 kW
 • z toho do vody:         4 kW
 • Rozm?ry:                   660 x 526 x 438 mm
 • Ú?innost:                   75%
 • Komínový vývod:      125 mm (5") vnit?ní pr?m?r
                                      horní i zadní  
 • Hmotnost:                  96 kg
 • Výška topeništ?:       245 mm
 • Ší?ka topeništ?:         255 m
 • Spot?eba paliva         2,3 kg/h
 • Objem vým?níku:      3,5 l

 

 

Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz