Technická specifikace

Zapojení :

Kamna do velikosti HFB 517 a HFB 243 mají pouze dva vývody - zapojení do kříže.

Kamna HFB 443 a HFB 717 mají 2 přívody studené vody a 2 vývody teplé vody - nutné zapojení do kříže. Pro ještě kvalitnější vyplachování výměníku doporučujeme připojit oba vývody a oba přívody přes T kus. U kamen HFB 777D a HFB 577D je nutné zapojení přes T kus (vývody, přívody). Pro dobrou funkci doporučujeme osadit kamna termostatem spínajícím čerpadlo.

Při systémech projektovaných na nižší teplotu vody je nutno, pro dosažení účinnosti, osadit systém tak (čtyřcestný ventil nebo jiné), aby byla v prostoru výměníku udržována dostatečná teplota vody.

 

Komín :

Při instalaci kamen HFB 777D a obzvláště HFB 577D je důležité věnovat zvýšenou pozornost parametrům komína.

Kamna nebudou topit s komínem, který splňuje pouze jeden z parametrů, např. dostatečný tah. Výpočet je nutné svěřit kvalifikované firmě, která má zkušenosti s projektováním komínů. Ze zkušeností fungujících instalací (HFB 777D a HFB 577D) vyplývá následující : kvalitní konstrukce komína, výška 8 m, průměr 180 mm. Jedná se pouze o údaj pro orientaci vyplývající ze zkušeností fungujících instalací u našich zákazníků. Problematiku komína je třeba řešit na místě samém.

U moderních zateplených a dobře izolovaných domů je třeba myslet na přívod vzduchu. Nejvhodnější je přivést vzduch co nejblíže ke kamnům (např. rourou přivedenou pod kamna nebo za kamna, zabudovanou v podlaze, přes stěnu apod.)

 

   

 

 

 

Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz